MINERÁLNÍ IZOLACE – ZATEPLENÍ INTERIÉRŮ

V dutinách sádrokartonových konstrukcí se používají minerální izolace, které mohou být ze skelných nebo kamenných vláken. Tyto izolace především napomáhají pro zlepšení tepelných, zvukových a požárních vlastností všech typů sádrokartonových konstrukcí.

Konstrukce střech je trvale vystavena účinkům větru, zimy a jiným povětrnostním jevům. Profesionální zateplení střechy zabraňuje únikům tepla do okolí v zimních obdobích. V letních měsících naopak izolace zpomaluje prostup tepla od slunečního záření z vnějšího prostředí dovnitř budovy.

U sádrokartonových příček zlepšuje izolace akustické i protipožární parametry a to až o desítky procent. Nicméně minerální izolace se dá využít i jako výplň mezibytových stěn dvojdomků či na konstrukci předstěn z důvodů zlepšení akustických parametrů původní konstrukce.

Skelná vlna – minerální izolace vyráběná z recyklovatelného skla. Používá se zvláště u šikmích střech, příček a předstěn nebo ve tvrzené formě jako izolace podlah.

Kamenná vlna – minerální izolace vyráběná ze směsi kameniva (čedič, diabas, …). Oproti skelné vlně je tužší, takže lze používat také jako fasádní deska, či do protipožárních konstrukcí.

Comments are closed